Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

O nas

Witamy po wakacjach!


ADAPTACJA TRZYLATKA DO PRZEDSZKOLA pobierz plik PDF


Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej usytuowane jest na Osiedlu Niepodległości przy ulicy Obrońców Pokoju 13 w Łęcznej.

Dyrektor: mgr Elżbieta Kowalczyk

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jasne, kolorowe, przestrzenne, estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale dają dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności.


 OFERTA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 latPrzedszkole zapewnia zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy czasem

na zabawę, naukę i społeczne wychowanie. W naszych czasach należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieciom nie zabierać dzieciństwa i zapewnić równowagę psychiczną w ,,pędzie cywilizacyjnym”.

 

W RAMACH MIESIĘCZNEGO CZESNEGO ZAPEWNIAMY:

- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
- język angielski – 2 x tydzień,

- rytmikę – 2 x tydzień,

- religię dla 5- latków – 2 x tydzień (zgodnie z deklaracją rodziców)

- opiekę psychologiczno-pedagogiczną (badania logopedyczne, praca wyrównawczo-kompensacyjna),

- konsultacje z psychologiem, logopedą oraz innymi pracownikami przedszkola,

- zajęcia z psychologiem -indywidualne i grupowe,
- zajęcia z logopedą dla dzieci objętych terapią,

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,

- zajęcia i zabawy wyzwalające aktywność twórczą z zastosowaniem metod aktywizujących,
- zabawy w czytanie,

- zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone metodami C. Orffa,R. Labana,

- zajęcia aktywizujące aktywność ruchową z wykorzystaniem sprzętu i przyborów (ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe),
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik plastycznych,
- zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty,

- zabawy matematyczne „Matematyka na wesoło”,

- zabawy w licznych kącikach zainteresowań (czytelniczy, matematyczny, badawczo-eksperymentalny, przyrodniczy, muzyczny, plastyczny, teatralny, konstrukcyjny, fryzjerski, mechanika, stolarski, lekarski, sklep, kuchenny).

OFERUJEMY

-wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka,

- bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka,

- pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,

- zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców,

- udział dzieci w przedstawieniach, konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówkę i instytucje lokalne,

- imprezy okolicznościowe , przedstawienia, koncerty muzyczne,

- wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi,

- wyprawy edukacyjne, wycieczki,

- dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole,

- świętowanie urodzin dzieci,

- aktualności z życia przedszkola na stronie internetowej,

- ładne, estetyczne, duże, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród,

- smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.


PONADTO PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA PŁATNE


- zajęcia taneczne – Taniec towarzyski -2 x tydzień,

-inne zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami rodziców(np. gimnastyki korekcyjnej , taniec nowoczesny)

- warsztaty edukacyjne (pszczelarskie, pisania na woskowych tabliczkach, garncarskie, lepienia z białej gliny, czerpania papieru, eksperymentów fizycznych)

- teatrzyki i koncerty muzyczne.

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

- organizujemy dzieciom warunki do ich własnego działania, inspirujemy, a nie wymagamy, motywujemy a nie oceniamy- pozwalamy na oryginalność, fantazję, pomysłowość.
- dbamy o harmonijny rozwój uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej, kreatywności,
- stosujemy metody poszukujące , ekspresyjne i praktyczne- samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania i ćwiczeń utrwalających,
- rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą,
- podejmujemy działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań,
- wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek,
- dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich,
- rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
- prowadzimy planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach (dobro, piękno, prawda, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, zdrowie, przyroda, ojczyzna).

 

 

 

Oferta przedszkola


Więcej

Podstawa programowa


Więcej

Programy


Więcej

Metody


Więcej

Kalendarz wydarzeń


Więcej

Ramowy rozkład dnia


Więcej

Kadra


Więcej

Zajęcia dodatkowe


Więcej